Over LETS Inzamelwinkel Schiedam

 

Lets Inzamelen Schiedam biedt u de mogelijkheid om te doneren aan diverse lokale, sociale en maatschappelijke initiatieven. Door uw recyclebare materialen in te leveren bij ons steunt u niet alleen de initiatieven, maar krijgt u zelf ook een deel van de opbrengst.

De materialen waar u aan kunt verdienen zijn:

-        Oud ijzer

-        Gebruikte textiel

-        Defecte lampen

-        Klein elektrische apparatuur (mits compleet)

-        Lege inktcartridges

-        Frituurvet/ olie en jus

Door het inleveren van lege batterijen, maakt u kans op diverse reischeques. Informatie hierover vindt u op www.stibat.nl

Voor 1000 Pickwick/DE punten krijgt u 1 punt bij Lets Ruilwinkel Schiedam. Deze punten kunnen in de ruilwinkel worden besteed.

 

Iedere Euro die verdiend wordt, wordt als volgt verdeeld.

€ 0,30 gaat naar de stichting, het bedrijf of persoon die de materialen inzamelt.

€ 0,20 gaat in de pot. Deze pot wordt 2 maal per jaar gelijk verdeeld onder de stichtingen die in de voorliggende periode hebben ingezameld.

€ 0,50 gaat naar de Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam.

 

Het percentage voor de stichting ligt hoger omdat deze de kosten draagt voor opslag, terreinhuur en coördinatie. Verrekening vindt plaats op het moment dat wij een volle container ingeleverd hebben tegen het dan geldende tarief. Door op deze wijze te werken, houden we het voor iedereen interessant door de kosten laag te houden.

Wilt u meer weten, neem gerust contact met ons op.